Planter

Gule blade i vinterhvede

Den udbredte optræden af gule blade kan måske forklares ved en dårligere rodudvikling som følge af perioder med fugtige og vandmættede forhold.