Planter, Kvæg

Monitering af majsmarker med dårlig fremspiring

SEGES foretager hvert år en vurdering af majsmarkernes fremspiring sammen med planteavlskonsulenterne, som foretager registreringerne ved markbesøg.

Analyse

25. maj 2020

 Opdateret 06. juli 2020