Planter, Kvæg

Gødskning af kløvergræs til slæt

Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien. Den store overskudsnedbør gennem vinteren øger behovet for kalium og svovl til første slæt.