Oversigt over plantebeskyttelsesmidler 2017

Der gives en oversigt over originalprodukter, parallelprodukter og generiske produkter grupperet efter aktivstoffer.