Jura, Økonomi og ledelse

Kursus: Grundlæggende ansættelsesret - opsigelse, bortvisning, lige- og forskelsbehandling mv.

Grundlæggende kursus om udvalgte ansættelsesretlige problematikker om bl.a. opsigelse af medarbejdere og lige- og forskelsbehandling afholdes den 2. september 2021.