Risikostyringshjulet. Præsentation og metodebeskrivelse

Risikostyringshjulet – få overblik og prioritering over samtlige risikofaktorer.