Udtagning af lavbundsjorde – ny tilskudsordning

Udtagning af lavbundsjorde bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser. Der er ansøgningsrunde i 2015