Visuel vurdering af kløverandel i slæt- og afgræsningsmarker

Med tre nye værktøjer er det nu muligt at foretage en visuel vurdering af kløverandelen i afgræsningsmarker og i slætmarker.