Midlertidig jobpræmieordning gælder også for selvstændige

Selvstændige, der f.eks. modtager sygedagpenge, ressourceforløbsydelse mv., har mulighed for at få en midlertidig jobpræmie.