Planter

Sådan etablerer du et effektivt flydelag i gyllebeholderen

Et effektivt flydelag er ikke bare et krav. Det betaler sig. Få overblik over de forskellige typer flydelag. Vær særlig opmærksom på flydelag på afgasset gylle, og bemærk at kravene til overdækning afhæn-ger af beholderens alder og beliggenhed.