Økonomi og ledelse

SKATM-2017-26-06. Fradrag for underskud. Mindre landbrugsejendom. Planteavl. Udlejning af hestebokse

Landsskatteretten fandt i modsætning til SKAT med henvisning til skønserklæringen, at landbrugsvirksomheden kunne anses for erhvervsmæssigt drevet og virksomhedsordningen kunne anvendes.