Økonomi og ledelse, Kvæg

Business Check resultater for slagtekalveproduktion i 2019

Driftsgrensresultaterne for 2019 viser, at slagtekalveproduktion har et lille minus pr. produceret kalv. Der er størrelsesforskelle i resultaterne, hvor enkelte mindre bedrifter med gode produktionsnøgletal har et solidt overskud. De større bedrifter kan ikke matche bundlinjen hos de bedste, men de har langt mindre spredning.