Planter

Hvad er eftervirkningen af efterafgrøder i 2020

Eftervirkningen af efterafgrøder i 2020 vil primært afhænge af, hvor meget ekstra kvælstof, der kan frigøres fra de nedmuldede efterafgrøder. Derfor vil eftervirkningen være ens for jordtyperne, mens destruktionstidspunktet har stor betydning for størrelsen på eftervirkningen.