Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-44. Tandlæger der var interessenter i et I/S, var ikke selvstændigt erhvervsdrivende

Tandlægerne A og B solgte deres tandlægepraksis til selskab G3 A/S. Herefter stiftedes et Tandlæge I/S med G3 A/S, A og B som interessenter. På baggrund af kontrakten mellem parterne ansås A og B ikke for selvstændigt erhvervsdrivende.