Regneark til beregning af opbevaringskapaciteten for gylle på kvæg- og svinebrug er opdateret

Den faktiske produktion af gylle kan beregnes ud fra produktion, fodring og vandspild. Beregningen illustrerer behovet for gylleudbringning i efterÄret eller for udvidet opbevaringskapacitet