Jura

Byggesagsbehandling i 2020

På grund af de øgede krav til dokumentation og kontrol vil de samlede omkostninger til byggesagsbehandling stige med det nye BR18. Kommunen er fortsat berettiget til at kræve byggesagsgebyr, uanset om byggeriet er underlagt certificeringsordningen.