Planter

Et foreløbigt bud på Danmarks afgrøder til høst 2020

Vinterhvedearealet til høst 2020 ligger på ca. 485.000 ha, det er ca. 75.000 ha lavere end i 2019, vårbygarealet er steget næsten tilsvarende.