Natur og vandmiljø

En landbrugsbedrift med potentiale for 3 forskellige miljøtiltag

Projektet TOPSOIL har kortlangt drænsystemet på Lillerup ved Horsens. Det gav et godt grundlag for at undersøge velegnede placeringer til forskellige miljøtiltag, som måske bliver godkendt i nærmeste fremtid.