Planlæg mængden af kvælstof til vinterrapsen i foråret

Planter

Gødskning af vinterraps i foråret 2020

Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.