Økonomi og ledelse

Inside-2015-19-02. Opgørelse af handelsværdien ved køb af to landbrugsejendomme med succession

Det var Landsskatterettens opfattelse, at beregningen af nedslaget og dermed kursværdien af den latente skattebyrde skulle foretages ved anvendelse af en efter-skat rente.