Pension – Udbetaling Danmark – arbejdsmarkedsbidrag - korrektion

Underskud af selvstændig virksomhed er fejlagtigt reduceret med et beregnet arbejdsmarkedsbidrag på 8 %.