Selskaber og landbrugsloven

Den 1. april 2010 trådte en række ændringer af landbrugsloven i kraft. En række personlige betingelser for at kunne erhverve en landbrugsejendom er blevet ophævet, således at der kun er få betingelser tilbage.