Økonomi og ledelse

SKATM-2018-23-04. Sørg for at lave de rigtige kontrakter, så der ikke bliver hæftelse for A-skat, arbejdsudlejeskat og AM-bidrag

Der verserer fortsat en del sager om indeholdelse af arbejdsudlejeskat, A-skat og AM-bidrag. Langt de fleste sager falder ud til SKATs fordel. Det er vigtigt, at kontrakterne er udformet korrekt og afspejler de faktiske forhold.