Jura

P 48-19 om arbejdsskadesikringsloven – udbetaling af erstatning – beregning af renter

Rentetilskrivningen efter arbejdsskadesikringsloven § 26, stk. 3, skal opgøres efter netto-princippet, når erstatningsbeløb udbetales som skattepligtig A-indkomst. Dvs., at renterne skal opgøres på grundlag af erstatningen efter indeholdelse af skat.