Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-11-2017

 1947

Oprettet: 03-11-2014

Bæredygtige løsninger på bedriftsniveau

Her gives et overblik over væsentlige bæredygtige tiltag, som enten kan integreres i produktionsbygningerne eller i de nære omgivelser.

Der præsenteres idéer som ikke alle er afprøvet, men som kan bruges som inspiration til indsatser på bedriften. Siden henvender sig til både landmænd og konsulenter. 

Solceller

3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for maks. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes.
Skrevet af: 
Katrine Kracht,
ktk@vfl.dk
Kræn Ole Birkkjær, kob@vfl.dk 
Jørgen Pedersen, JOPE@teknologisk.dk

 
   

 

Håndtering af overfladevand

I dag har flere store bedrifter udfordringer med at håndtere regnvand I dag har flere store bedrifter udfordringer med at håndtere regnvand på egne arealer. De store tagflader og befæstede arealer betyder, at det er store mængder af overfladevand, der skal bortledes. Få inspiration til hvordan vandet kan håndteres.
Skrevet af: 
Katrine Kracht,
ktk@vfl.dk
Kræn Ole Birkkjær, kob@vfl.dk
Winnie Heltborg Brøndum, whb@vfl.dk  
Jørgen Hviid, 
jrh@vfl.dk

 
   

Tiloversblevne arealer nær produktionsbygninger

Sæt fokus på de arealer, som er blevet tilovers efter en produktionsudvidelse, og hvor produktionsanlægget ikke skal eller kan udvides yderligere på samme sted. Rammerne for arealernes udformning og størrelse er således stationære, men tilovers og kan overgå til nye funktioner.
Skrevet af: 
Katrine Kracht,
ktk@vfl.dk
Kræn Ole Birkkjær, kob@vfl.dk
 
   

Bæredygtige byggematerialer i landbrugsbyggeriet

Der er muligheder for bæredygtighed i landbrugsbyggeri og anvendte byggematerialer. Her er et eksempel på en livcyklusscreening af en svinestald (et mellemfag), som giver et indblik i landbrugets potentiale for at bygge bæredygtigt.
Skrevet af Statens Byggeforskningsinstitut:
Harpa Birgisdottir, Seniorforsker,
hbi@sbi.aau.dk 
Freja Nygaard Rasmussen, Videnskabelig Assistent
 

Sidst bekræftet: 20-10-2015 Oprettet: 03-11-2014 Revideret: 03-11-2014

Kontakt

Trine Eide

Forfatter

Planter & Miljø
Kræn Ole Birkkjær