Landskab

Der er en nøje sammenhæng mellem landbrugsstrukturen og landskabets form. Det landskabsmønster vi ser i dag er et resultat af tidligere tiders landboreformer. Men landskabsbilledet er ikke statisk og skal afspejle den fortsatte udvikling. Landbruget er derfor en central aktør for at sikre et fortsat samspil mellem landbrugsdrift, bygninger og landskab.

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Trine Eide