Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-10-2011

Økologisk FjerkræInformation 

Oprettet: 18-10-2000

Rengøring af vandanlæg

Rengøring af vandanlæg

Der anvendes typisk tre typer af vandsystemer:
- hængende, runde vandere
- drikkenipler
- drikkekopper
I langt de fleste tilfælde anvendes førstnævnte.

I tomgangsperioden trænger vandsystemet - uanset udformning og type - til en grundig rengøring og desinfektion. I systemet er blandt andet aflejret kalk, svampe og bakterier i millionvis.

1. Gennemskylning
Foretag en kraftig gennemskylning af anlægget. Herved fjernes de største urenheder samt okker og andet skidt fra rørsystemet.

2. Afkalkning
Kalkrester fjernes ved en afsyring af anlægget. Citronsyre er meget anvendt som afkalkningsmiddel. Lad syreopløsningen stå i rørene i kortere tid (følg brugsanvisningen på emballagen) og efterskyl systemet med vand.
Her bør anvendes højt vandtryk og stor vandmængde for at sikre, at alle løstsiddende kalkflager bliver skyllet ud, og ikke efterfølgende forårsager tilstopning. Efterskylningen foretages som punkt 1. Hængevandere, underskåle m.m. demonteres og afsyres i et kar med fortyndet syreopløsning. Underskåle under vandnipler kan alternativt afkalkes ved at sænke vandstrengen til en passende højde, og derefter gå på langs af vandstrengen med en spand indeholdende syreopløsning. Med en suppeøse kan opløsningen hældes i hver underskål. Lad det virke et par timer før afskylning. Er anlægget meget tilkalket, gentages proceduren.

3. Desinfektion
Rengøringen bør altid afsluttes med en desinfektion af hele rørsystemet inklusive evt. kar, buffer- og lagertanke. For at undgå tæring af anlægget skal der anvendes midler, der er pH-neutrale.

Camilla Fisker

Sidst bekræftet: 04-10-2010 Oprettet: 18-10-2000 Revideret: 18-10-2000

Forfatter

Fjerkræ
Brian Eskildsen