Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-11-2018

Kvæg 

Oprettet: 17-01-2005
Revideret: 30-11-2010

Indretning af stalde - Danske anbefalinger, 5. udgave

Link til gældende udgave


Den 5. udgave af den tværfaglige bog "Indretning af stalde til kvæg – Danske anbefalinger" er ligesom de tidligere udgaver en status i en løbende proces med at finde de mest optimale indretninger af kvægstalde, der tilgodeser dyr og mennesker.

"Lov om hold af malkekvæg" er naturligvis indarbejdet i "Danske anbefalinger", der indeholder ny viden og erfaringer om staldindretning. Bogen beskriver, hvordan de enkelte afsnit i stalden skal fungere og tager udgangspunkt i dyrenes krav til nærmiljø, adfærd, sundhed og produktion.

Formålet er at anvise en hensigtsmæssig udformning af inventar og bygningsindretning til kvæg, der tager hensyn til dyrevelfærd og arbejdsmiljø.
I 5. udgave er der især nyt om:

 • Håndtering af dyr
 • Inventar
 • Drikkevand
 • Gulve
 • Kælvningsafdeling
 • Separationsafdeling
 • Mål på sengebåse til malkekøer og ungkvæg
 • Mål på gangarealer i stalde til malkekøer og ungkvæg
 • Staldindretning med AMS
 • Malkeområdet
 • Kødkvæg

Bogen er tænkt som et opslagsværk.
Danske anbefalinger er udarbejdet i et samarbejde mellem en række specialister med viden og erfaring fra forskning, forsøg og rådgivning om indretning og brug af kvægstalde, kvægs adfærd samt håndtering af foder og mælk.

Følgende institutioner har bidraget til bogen:

 • Videncentret for Landbrug, Kvæg
 • Den danske Dyrlægeforening
 • Bygnings- og Maskinkontoret, Åbenrå, Foreningen af Landøkonomiske Bygningskonsulenter
 • Landbo Limfjord, Skive
 • Foreningen af danske Kvægbrugskonsulenter
 • Landbo MidtØst, Viborg
 • LRØ, Horsens
 • Forskningscenter Foulum, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

For yderligere oplysninger, kontakt Inger Dalgaard, ind@vfl.dk 

Tidligere udgaver af Danske Anbefalinger kan læses her (OBS: de er alle forældede!):

Sidst bekræftet: 15-11-2017 Oprettet: 17-01-2005 Revideret: 30-11-2010

 Køb eller download

Bogen koster 295 kr. + moms og forsendelse
Køb ved henvendelse til sbf@seges.dk
eller tlf. 8740 5251

Interdisciplinary report
5th Edition 2012

Cattle Housing Design - Danish Recommendations

Download Danske anbefalinger (ca. 11 MB. Filen kan ikke skrives ud eller gemmes.)

Download figurer og tabeller i web- og PowerPoint-venligt format:

Kontakt

Anne Marcher Holm

Forfatter

Kvæg
Inger Dalgaard

Af samme forfatter

4. Gulve og gødningshåndtering
FarmTest - Kvæg
20.03.19
Oversigt over SEGES FarmTests vedrørende kvægbrug
Læs mere om de FarmTests SEGES har udarbejdet inden for kvægbrug bl.a. omhandlende: Ventilation, opstaldning, gødningshåndt...
20.03.19
Bilag til FarmTest 105 - Kobørster
Oversigtsskema - FarmTest Kvæg
27.05.16
7. Teknik
FarmTest - Kvæg
20.05.16
FarmTest 105 - Kobørster
FarmTest Kvæg
20.05.16