Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-01-2018

Kvæg 

Oprettet: 23-03-2001
Revideret: 10-01-2005

Indret din kvægstald efter danske anbefalinger

 

Den tværfaglige rapport Indretning af stalde til kvæg - Danske anbefalinger er nu klar i 3. udgave.

 

3. udgave har nyt om:

punkttegn

Sengebåsestalde til malkekøer

punkttegn

Sengebåsestalde til ungkvæg

punkttegn

Malkeområdet

punkttegn

Ventilation

punkttegn

Drikkevandsforsyning og tildeling.

 

Forside - Indretning af stalde til kvæg - danske anbefalinger (21KB)

Håndbogens nyheder - kort fortalt

Sengebåse til malkekøer
Den sidste nye viden om sengebåsens indretning og specielt dens underlag er beskrevet. Normerne for sengebåsens størrelse er justeret, så de er tilpasset dyrenes størrelse.


Sengebåse til ungkvæg

Afsnittet omkring stalde med sengebåse til ungkvæg er udvidet med nye anbefalinger for sengebåsens indretning samt anbefalinger for gangarealerne mellem sengebåserækkerne.


Malkeområde

Malkeområdet er opdelt i beskrivelser af delområderne: opsamlingsplads, indgangsparti, malkeplads, udgangsparti, returgange, klovbad og separationsområde.


Ventilation

De sidste nye normer og erfaringer med naturlig ventilation er beskrevet. Afsnittet indeholder bl.a. nye normer for dimensionering af ventilationen afhængig af dyrenes alder og produktionsniveau. Endvidere er der oplysninger om standardafprøvninger af vindbrydende beklædninger.


Drikkevandforsyning og - tildeling

Under drikkevandsforsyning og -tildeling er bl.a. angivet dimensioner for drikkestedets indretning for dyr, som vejer fra 100-700 kg.

Sengebåse til malkekøer og ungkvæg (15 KB)
Læskur til kvæg (10 KB)
Drikkevandsforsyning i nye kvægstalde (13 KB)

til top

Køb "Indretning af stalde til kvæg - danske anbefalinger"
"Indretning af stalde til kvæg - Danske anbefalinger" koster 250,- kr. ekskl. moms og forsendelse og kan bestilles hos Videncentret, Byggeri og Teknik på tlf. 8740 5000, e-mail
byggeri-teknik@vfl.dk.

Læs "Indretning af stalde til kvæg - Danske anbefalinger"
Du har også mulighed for at læse hele rapporten på internettet. I indholdsfortegnelsen vælger du det emne som har interesse, og klikker dig videre til det aktuelle kapitel. Vær opmærksom på, at filen er "låst", hvilket betyder at den hverken kan udskrives, klippes eller kopieres fra Internettet.

Køer i løsdrift (10 KB)
punkttegn Læs rapporten (pdf)
Filen er lagret i pdf-format (fylder 1.152 kb).
Programmet til at læse pdf-filer med kan hentes her .

 

Yderligere information

Bygningskonsulent Inger Dalgaard
Videncentret for Landbrug, Byggeri og Teknik
Tlf. 8740 5571

Løsdriftsstald (17 KB)

til top

Sidst bekræftet: 05-01-2016 Oprettet: 23-03-2001 Revideret: 10-01-2005

Forfatter

Kvæg
Inger Dalgaard

Af samme forfatter

4. Gulve og gødningshåndtering
FarmTest - Kvæg
20.03.19
Oversigt over SEGES FarmTests vedrørende kvægbrug
Læs mere om de FarmTests SEGES har udarbejdet inden for kvægbrug bl.a. omhandlende: Ventilation, opstaldning, gødningshåndt...
20.03.19
Bilag til FarmTest 105 - Kobørster
Oversigtsskema - FarmTest Kvæg
27.05.16
7. Teknik
FarmTest - Kvæg
20.05.16
FarmTest 105 - Kobørster
FarmTest Kvæg
20.05.16