Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-02-2020

  

Oprettet: 22-02-2019

Køer opholder sig længere tid i lange blindgange

Effekten af en række krav i ’Lov om hold af malkekvæg’ vurderes med videoovervågning. Køers ophold i blindgange er en af dem.

Gangarealer, der støder op mod en væg, må ifølge Lov om hold af malkekvæg kun være syv sengepladser lange for at minimere risikoen for, at svage køer holdes fanget i lange blindgange af mere dominerende køer. Bestemmelsen skal være fuldt implementeret i 2034.

Fortolkningen af loven betyder, at reglen også gælder for blindgange, der dannes, når et sengebåseområde opdeles fx ved, at der opsættes en bom eller kæde mellem to rækker af sengebåse. Det kan imidlertid give praktiske problemer i mange stalde, da sengerækkerne oftest er op til 20 senge lange ved 1-3 sengerækker og 15 senge ved mere end tre rækker. Samtidig er der ikke konkret viden om, hvorvidt svage køer i større grad holdes fanget i en lang blindgang på 10 sengebåse end ved en kort blindgang på syv sengebåse.

Måske mindre hvile i korte blindgange

SEGES og LMO har derfor undersøgt, om køernes opholdstid i en blindgang er påvirket af længden af blindgangen. Med kameraer opsat i en gængs malkekvægsbesætning blev det registreret, hvornår hver ko gik ind i blindgangen, og hvornår hun gik ud igen. Det var ikke muligt at registrere, hvor lang tid hun eventuelt lå i sengebåsene eller stod på staldgangen. Undersøgelsen viste, at den gennemsnitlige opholdstid var ca. 44 minutter i den korte blindgang og ca. 78 minutter i den lange blindgang. Dog var andelen at køer, der opholdt sig under 30 minutter i blindgangene, knap 80 pct. i den korte blindgang og godt 60 pct. i den lange, hvilket var med til at trække den gennemsnitlige opholdstid ned i den korte blindgang.

Undersøgelsen kunne ikke afgøre, om nogle køer i højere grad blev holdt fanget i blindgangen, når den var 10 senge lang i forhold til syv senge. Den længere opholdstid kunne fx også skyldes, at køerne i den lange blindgang i højere grad anvendte tiden i blindgangen til at hvile i sengebåsene. En hvileperiode for raske køer i sengebåse er i gennemsnit omkring en time, så køerne, der kun var i blindgangen i under en halv time, anvendte antageligvis ikke tiden til at få hvilet.

Se mere om Lov om hold af malkekvæg

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 4, 2019

 

Sidst bekræftet: 22-02-2019 Oprettet: 22-02-2019 Revideret: 22-02-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Peter Raundal

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Anbefalinger, når du modtager og afsender varer
Læs her, hvilke forholdsregler du bør tage i forhold til coronasmitte, når bedriften modtager og afsender dyr og varer.
31.03.20
Kodødelighed
20.03.20
Kodødelighed
20.03.20