Feedback Form

  

Oprettet: 06-04-2018

Nemmere at søge tilskud til modernisering af kvægstalde

I år er det blevet mere enkelt at søge tilskud til at modernisere stalden end tidligere. Bl.a. er det ikke længere nødvendigt at indhente tilbud.

I 2015 og -16 kunne kvægbrugerne søge om tilskud til at etablere ny stald eller totalrenovere den eksisterende. Den mulighed har de også i år. Det er muligt at få tilskud til op mod 20 pct. af de samlede standardomkostninger for investeringerne i et projekt. Og nu har Landbrugsstyrelsen gjort ansøgningsprocessen mere enkel. Blandt andet skal man ikke længere indhente tilbud, når man søger. I stedet beregner Landbrugsstyrelsen tilskuddet på baggrund af standardomkostninger, som er defineret for hver investering, der indgår i projektet. Det betyder også, at man ikke skal indsende fakturaer og betalingsdokumentation sammen med ansøgningen om udbetaling. Indførelse af standardomkostningerne vil ikke bare lette ansøgningsprocessen, men ifølge Landbrugsstyrelsen også gøre sagsbehandlingen mere smidig. Endelig skal det understreges, at jo mere gennemtænkt projektet er jo bedre, fordi mange ændringer og justeringer undervejs ikke gør sagsbehandlingen lettere. Vær opmærksom på, at hvis man søger til renovering, drejer det sig om totalrenovering.

Det skal du huske

Man skal fortsat gemme alle fakturaer og betalingsdokumentation for hele projektet. Og man skal sikre, at det færdige projekt nøje stemmer overens med det, man har fået tilskud til. Når Landbrugsstyrelsen besigtiger det færdige projekt, kontrolleres det, at tilskuddet går til præcis den investering, man har ansøgt og fået tilsagn til. For eksempel skal antallet af kopladser i landmandens tilsagn stemme overens med det antal kopladser, Landbrugsstyrelsen konstaterer ved besigtigelse.

Landbrugsstyrelsen holder tre informationsmøder om bl.a. denne tilskudsordning i løbet af maj. Tilmeld dig her

 

Søg fra 16. august

Du kan søge om tilskud til modernisering af kvægstalde fra 16. august til 13. december 2018. Der kan søges om tilskud inden for i alt seks indsatsområder, som kan søges af både konventionelle og økologiske bedrifter.

 

Indsatsområder Pulje (mio. kr.)
1. Etablering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald 25
2. Etablering af stald til malkekøer 50
3. Etablering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af kalve/ungdyr 15
4. Totalrenovering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald 4
5. Totalrenovering af stald til malkekøer 5
6. Totalrenovering af stald til slagtekalve og/eller til opdræt af kalve/ungdyr 11
I alt 110 mio. kr.

Læs hele vejledningen her 
Få overblik i Tilskudsguiden her


Artiklen har været bragt i 
KvægNYT nr. 7, 2018
 

 

 

Sidst bekræftet: 06-04-2018 Oprettet: 06-04-2018 Revideret: 06-04-2018

Forfatter

HusdyrInnovation