Du er her: LandbrugsInfo > Byggeri > Stalde > Kvægstalde > Staldteknik > Gødningshåndtering

Miljø og gulve

Moderne løsdriftsstalde skal have tørre og skridsikre gangarealer for at sikre køerne de mest gunstige forhold i relation til god klovsundhed og høj ydelse. Dette kræver en effektiv gødningshåndtering. Denne side indeholder artikler omhandlende håndtering af gylle i løsdriftsstalde.

 Gulvkatalog

 Mere viden om

 Danske anbefalinger

 Hold af malkekvæg

Nye artikler

Ansvarlig

Inger Dalgaard