Feedback Form

  

Oprettet: 05-10-2018

Arla skærper krav om tilkørselsforhold for tankbilerne

Fremover vil placering af en ny udendørs silotank foran det eksisterende mælkerum ikke blive godkendt, hvis det forringer tilkørselsforholdene.


Eksempel på udendørs silotank med integreret afhentningsrum.

Som bekendt er det Arlas langsigtede mål, at tankvognen skal kunne køre direkte frem til mælkerummet og derfra igen uden at skulle bakke. Det er derfor et krav ved opstilling af nye tanke. Der har dog hidtil været en stiltiende accept af let forringede tilkørselsforhold, hvis årsagen var udskiftning af en indendørs liggende tank med en ny udendørs silotank, der mange steder placeres foran det eksisterende mælkerum med udløbsrøret ført ind i rummet, så der ikke skal ændres på de øvrige installationer. Den går desværre ikke længere med Arlas nye skærpede krav. Fremover må tilkørselsforholdene under ingen omstændigheder forringes ved placering af en ny tank, og en sådan placering vil ikke blive godkendt.

Løsningen vil derfor være enten at få den nye tank leveret med et integreret afhentningsrum – eller at der bygges en karnap på mælkerummet. Det er selvfølgelig med til at gøre en udskiftning af tanken dyrere. Men der vil også være nogle fordele i form af et kortere udløbsrør på tanken, som er nemmere at holde rent, og der vil heller ikke være noget krav om køling på et kort udløbsrør. Samtidig bliver der et mere direkte træk på tankvognens sugeslange og dermed en større suge-hastighed ved afhentning af mælk.

Mælkerum udført med karnap til sikring af optimale tilkørselsforhold for tankvognen.

Du finder de tekniske krav på www.maelkekvalitet.dk punktet teknik på gården

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 18, 2018.

Sidst bekræftet: 05-10-2018 Oprettet: 05-10-2018 Revideret: 05-10-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Helge Kromann

Veterinær & Kvalitetsforhold, Mælkekvalitet


Af samme forfatter

Milk Cooling Tanks
Technical Requirements for Milk Cooling Tanks
05.12.18
Beskyt inventarstolper mod tæring med coating
Galvanisk tæring af inventarstolper i nye stalde er en konsekvens af effektiv potentialudligning. Løsningen er at isolere s...
02.11.18
Vejledning i indretning af mælkerum med tilhørende servicerum
Denne vejledning er udarbejdet til brug i forbindelse med indretning af ny serviceafdeling eller renovering af eksisterende...
11.10.18
Tekniske krav til Mælkekøletanke
Bilag til kvalitetsprogrammet Arlagården, version 5.5, juli 2018. Sammenfatter de tekniske krav, anbefalinger og retningsli...
11.10.18
Direct load af mælken i trailertanke – ikke fjern fremtid
Chaufføren kører med den fulde mælketank og sætter en ny og rengjort. Direct loading har mange fordele, men kræver at bedri...
07.09.18

Læs også