Diverse Landskontoret for Heste 

Oprettet: 14-03-2002

Regler om økologisk hestehold

Nye regler for hestehold på økologiske bedrifter.
Den nye ordning, som kaldes "Konstant omlægning" giver mulighed for, at hestene kan forlade den økologiske bedrift for at deltage i konkurrencer, blive bedækket m.m. Ordningen giver tillige mulighed for, at ikke-økologiske heste fra andre bedrifter kan opstaldes og afgræsse økologiske arealer på den økologiske bedrift.

Det forudsættes at:

1. Alle heste skal fodres økologisk, når de befinder sig på den økologiske bedrift (maksimalt 20 pct. ikke-økologisk foder). Der kan dog anvendes ikke-økologiske produkter, der er nødvendige til fodring af heste, som f.eks. specielle mineralblandinger samt håndkøbspræparater. Den økologiske jordbruger skal kunne dokumentere, at disse regler er opfyldt, mens hestene er på bedriften. Dette gælder både egne heste og heste, der ejes af andre personer. Ikke-økologisk foder og andre produkter til hestene, skal opbevares adskilt fra produkter til økologiske dyr på samme bedrift.
2. Gødningen fra hestene skal indregnes som ikke-økologisk gødning i gødningsregnskabet.
3. Hestene ikke kan sælges som økologiske.

Hvis en jordbruger ønsker at benytte sig af muligheden for at have heste under konstant omlægning, skal der indsendes en skriftlig anmeldelse heraf til Plantedirektoratet.
På det årlige indberetningsskema anføres det totale antal heste på bedriften (både egne og andres). Der sættes kryds under "ikke erhvervsmæssigt dyrehold", og der skal ikke påføres en omlægningsdato for hestene. Hvis der er fortrykt en omlægningsdato, skal denne streges ud.

Sidst bekræftet: 14-03-2002 Oprettet: 14-03-2002 Revideret: 14-03-2002

Forfatter

Heste
Landskonsulent, Heste

Eric Clausen

Heste


Af samme forfatter

Heste som naturplejere
Naturgræsmarker hører til de mest artsrige habitater i Europa med mere end 60 arter pr m2. For at opretholde den store arts...
20.02.20
Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden
Med jævne mellemrum danner egetræer særligt mange agern, sådanne år kaldes oldenår. I år tegner til at blive et oldenår. Bå...
11.10.18
Ahornforgiftning
I de senere år har der været flere tilfælde af Atypisk Myopati (Ahornforgiftning) også kaldet EAM hos heste i Europa. Der e...
20.09.18
Purchase contract / købekontrakt på engelsk
Purchase contract for the sale of horses.
07.09.18