Heste 

Oprettet: 05-12-2005

Basisbudget 2006

Hesteafgiftsfonden - Basisbudget
Beløb i 1000 kr. Regnskab
2004
Budget 2005 (senest godkendte budget) Budget 2006
Note A B C
INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 35 5 3
1 Produktionsafgifter 565 540 520
Særbevilling
Anden indtægt (specificeres)
Renter 8 3 3
Tilskud til fondsadministration 171 165 165
I. Indtægter i alt 779 713 691
UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme i alt 10 10
Forskning og forsøg i alt 100 100 100
Produktudvikling i alt
Rådgivning i alt 450 410 400
Uddannelse i alt
Sygdomsforebyggelse i alt
Sygdomsbekæmpelse i alt
Dyrevelfærd i alt
Kontrol i alt
Særlige foranstaltninger
II. Udgifter til formål i alt 560 520 500
Fondsadministration
Generel fondsadministration 171 165 165
Revisionsudgifter 36 25 25
Tab på dabitorer 19
Hensat til tab på debitorer -12
Bestyrelseshonorar 0 0 0
III. Administration i alt 214 190 190
IV. Udgifter i alt 774 710 690
Overførsel til næste år 5 3 1
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 1 0 0
Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Landscentret, Heste 460 420 400
Danmarks Jordbrugs Forskning 100 100 50
Den Kgl. Vet.- og Landbohøjskole 50
V. I alt 560 520 500
Noter til punkterne I - V
1. Afgiftstørrelse og antal enheder (100 kr. x 829)+ 125 kr. x 4320 125 kr. x 4160
(125 kr. x 3863)
Sidst bekræftet: 22-11-2010 Oprettet: 05-12-2005 Revideret: 05-12-2005

Forfatter

Heste