Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-11-2019

  

Oprettet: 16-11-2018

Digital foderstyring betyder let opfølgning for kvægbrugeren

Med digital foderstyring har du mulighed for at følge op på fodringen dagligt.

Der opsamles mange data på en malkekvægsbedrift. Data, som anvendt rigtigt, har værdi i den daglige planlægning og opfølgning på fodringen. Med digital foderstyring får man dagligt og helt automatisk beregnet en foderkontrol, så man kan følge nøgletal som ’mælk minus foder’ og ’energiudnyttelsen’ helt tæt. Med digital foderstyring er der styr på lageret, så fodringen kan planlægges uden hovsa -løsninger. Det er også lageret, som sikrer, at det rigtige foderforbrug indgår i din budgetopfølgning. Det giver mulighed for meget nøjagtigt at beregne, hvad det koster at fremstille mælk.

Starter i marken

Den digitale foderstyring starter i marken. Spørg din maskinstation, om de kan opsamle og aflevere udbyttet elektronisk. Som alternativ til udbyttemåler på finsnitteren, kan man bruge brovægt eller vejevogne eller holde fast i en analog opmåling.

Foderforbrug fra fuldfoderblanderen flyder direkte til DMS, hvis man har en løsning fra CowConnect eller Dinamica Generale. Der er også forsøg i gang med at opsamle foderforbrug fra malkesystemer og kraftfoderautomater, hvor registreringerne derfra både indgår i en foderkontrol og nedskriver beholdningerne i lagermodulet.

Fordelen ved den type systemer er, at de henter foderplanen fra DMS, så planen ikke skal indtastes i foderudstyret. Data overføres automatisk til Foderkontrol og indgår som nøgletal i DMS-modulet Kritiske målepunkter samt analyseudskriften Benchmark restbeløb.

Indkøb mangler

Et af de områder i den digitale foderstyring, hvor der mangler automatik, er indkøb. Data er hos leverandørerne, i regnskabet og hos dig som køber. Men vi mangler at få data til at flyde let og frit til fx lagermodulet i DMS. Derfor kræver registreringen af indkøb lidt arbejde. Der er dog mulighed for at hente indkøb til DMS via bogføringen i Ø90. På den måde kan tastning af følgesedler erstattes af et par klik i DMS.

Ud over mængde, er det også væsentligt at følge op på kvaliteten af foderet. Det er her NIR- sensorerne leverer data. Det kan være i et laboratoriebaseret system som ’KMP-råvare’, ’KMP -fuldfoder’ og ’grovfoder analyser’, der giver mulighed for hyppig opfølgning på kvaliteten af foderet. Der arbejdes på, at de laboratoriebaserede systemer kan suppleres med en NIR-sensor direkte på foderblanderen og/eller finsnitteren.

Du kan høre mere om både vision med og status på digital foderstyring på Agromek – mød teamet fra SEGES på stand E4205.

Læs også:

Med digitalt dataflow springer man aldrig foderkontrollen over

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 21, 2018

 

Sidst bekræftet: 16-11-2018 Oprettet: 16-11-2018 Revideret: 16-11-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Thomas Andersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Blandeopskrift – ny mulighed i DMS
Se dagens foderblandinger og tilpas den samlede mængde direkte på telefonen i forhold til antal dyr, tid til næste udfodrin...
18.10.19
It-værktøj kan vurdere besætningens muligheder for afgræsning
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning....
03.11.17
Ketose er ikke årsag til usædvanlig høj fedtprocent i mælken
Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at...
05.10.16
Høj fedtprocent betyder ikke nødvendigvis ketose
En analyse af BHB i mælk fra nykælvere tyder ikke på flere køer med ketose end normalt og forklarer derfor ikke hvorfor fed...
05.10.16
Urea i tankmælk kan ikke bruges til foderstyring
Ny undersøgelse viser så stor usikkerhed på ureamålingerne i tankmælk, at ureaværdierne ikke bør anvendes til foderstyring....
12.08.16

Læs også