Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-09-2016

Øvrige artikler - 286

Oprettet: 07-09-2010

Opdatering af program til beregning af harmoni og økonomi ved gylleseparering

Hvor stort et harmoniareal kan spares ved gylleseparering? Hvad er de årlige omkostninger? Findes der billigere alternativer? Find svarene i programmet, som er udviklet af DLBR's landsdækkende team af specialister i biogas og gylleseparering.


Programmet er nu ajourført i version 3.1
. I forhold til version 2.3 er der bl.a. sket følgende ændringer:

  • Der er tilføjet tre nye separatorer (Infarm FiberMaster).
  • Programmet er ajourført med nye omregningsfaktorer til dyreenheder i henhold til den ændring af bilag 1 til Husdyrgødningsbekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. august 2010.
  • Opdateret med gældende husdyrgødningsnormer for planperioden 2010-11.
  • Separationsteknologier er ajourført med aktuelle fabrikater, typer, navne, separeringseffektiviteter, priser mv. Effektivitet, priser mv. er fastsat af forhandlere og producenter af anlæggene.
  • Omkostningen til løsning af harmoni ved separering tillægges en omkostning til nødvendig overførsel af væskefraktion, hvis overførsel af fiber ikke er tilstrækkelig til at løse harmoniproblemet.
  • Beregningen af arealkravet er fjernet efter at Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav er blevet ophævet.
  • Mulighed for at gemme udskrifterne som pdf-filer.
  • Skærmbilledet tilpasses automatisk til skærmstørrelsen ved åbning af regnearket.
  • Mindre layoutmæssige ændringer og rettelser af skærmbilleder og udskrifter.
Program til beregning af harmoni, økonomi mv. ved gylleseparering Version 3.1  Download

 

Indlæs makroer

Regnearket indeholder makroer. Da makroer kan indeholde virus, bør man normalt indstille Excel således, at makroer ikke indlæses under indlæsning af filen i Excel.

For at sikre at makroerne indlæses i dette regneark, skal det såkaldte sikkerhedsniveau i Excel stilles korrekt på følgende måde:

Excel 2003:
'Funktioner' → 'Makro' → 'Sikkerhed...'. Flyt ”dotten” til Mellem eller Lavt sikkerhedsniveau. Hvis Excel spørger, om man vil indlæse makroer, skal man svare 'Ja'. 

Excel 2007:
Tryk på ’Office-knappen’ i øverste venstre hjørne
Tryk på ’Excel-indstillinger’ i nederste højre hjørne
Vælg ’Sikkerhedscenter’
Vælg ’Indstillinger for Sikkerhedscenter’
Flyt ”dotten” til ’Aktiver alle makroer’

Sidst bekræftet: 20-08-2014 Oprettet: 07-09-2010 Revideret: 07-09-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Emission af ammoniak, lugt og lattergas efter udbringning af forsuret gylle
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og AgroTech har udført en række forsøg, som belyser effekten af forsuring af gylle med...
15.10.10
Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning. Grundlag for fastsættelse af substitutionskrav.
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet en rapport, hvor kravet til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning (sub...
26.01.09
Status på afbrænding af husdyrgødning
En ny rapport beskriver perspektiver og barrierer for afbrænding af husdyrgødning i Danmark og resten af EU. Rapporten besk...
11.09.08
DMU-rapport: Lægemidler og triclosan i punktkilder og vandmiljøet
DMU har netop udgivet en rapport over en screening af 31 lægemidler og af triclosan eller deres nedbrydningsprodukter i van...
31.01.08
Grøn Viden: Hurtig analyse af husdyrgødning med NIRS
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udgivet en Grøn Viden, som viser, at NIRS er en hurtig og tilstrækkelige præcis me...
21.01.08