Oprettet: 01-04-2020

Sæsonansatte kan igen rejse via Tyskland

Tysklands gennemrejseforbud for sæsonarbejdere er ophævet med tilbagevirkende kraft oplyser GLS-A.

Den danske ambassade i Berlin oplyser, at sæsonansatte igen har mulighed for at rejse til Danmark via Tyskland. Der har siden den 25/3 kl. 17 været forbud for sæson- og høstarbejderes rejse til Danmark via Tyskland. Dette forbud er nu rullet tilbage, og der er igen åben grænse for sæson- og høstarbejdere, når de skal arbejde i Danmark.

 

Det tyske indenrigsministerium har meddelt ambassaden, at såfremt en sæsonansat kan fremvise en dansk ansættelseskontrakt, vil det være muligt at rejse via Tyskland. Det er derfor vigtigt, at alle virksomheder sørger for, at eventuelle sæsonansatte tager deres ansættelseskontrakt med, når de rejser mod Danmark, og at de i øvrigt kan legitimere sig med pas.

 

Kilde: GLS-A

Sidst bekræftet: 01-04-2020 Oprettet: 01-04-2020 Revideret: 01-04-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge og virksomheder
Der er indgået en Trepartsaftale, der bl.a. øger refusionen til praktikvirksomheder i resten af 2020 og nedsætter AUB-bidra...
03.06.20
Udenlandske medarbejdere – COVID-19 arbejds- og opholdstilladelse – biometri
SIRI åbner nu for personlig betjening i fire afdelinger. Der åbnes op i forbindelse med behandling af ansøgninger om arbejd...
30.05.20
Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20