Feedback Form

  

Oprettet: 27-02-2018

Lønniveauet for fodermestre og driftsledere 2018

SIRI har oplyst, at de fra 1. marts 2018 anvender nye vejledende lønniveauer for fodermestre og driftsledere.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 27-02-2018 Oprettet: 27-02-2018 Revideret: 27-02-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Malene Dall Hardt Hansen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

P15-18 Sygedagpenge – forlængelse – lægelig vurdering – helhedsvurdering
Sygedagpengeperioden blev ikke forlænget, selvom der forelå en lægelig prognose for tilbagevenden til arbejdsmarkedet i hid...
18.06.18
P14-18 Sygedagpenge – forlængelse – afklaring af arbejdsevnen – op-trapning af arbejdstiden – virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik, hvor arbejdstiden langsomt optrappes med henblik på tilbage-venden til erhvervsmæssig beskæftigelse i h...
18.06.18
P13-18 Sygedagpenge – sygedagpengenes størrelse – selvstændig erhvervsdrivende – 6 dages arbejdsuge
Arbejder en selvstændig erhvervsdrivende 6 dage om ugen i virksomheden, udbetales sygedagpengene efter en 6-dages-uge.
15.06.18
P10-18 Arbejdsskade – redning af menneskeliv – personkreds
Principafgørelsen præciserer, hvornår arbejdsskadelovens bestemmelse vedr. ar-bejdsulykker under forsøg på at redde mennesk...
15.06.18
P7-18 Arbejdsskade – lynnedslag – arbejdets forhold
En skade som følge af et lynnedslag var omfattet af arbejdsskadeloven. Skadelidte var på vej mellem to arbejdssteder, og de...
14.06.18