Feedback Form

  

Oprettet: 27-02-2018

Lønniveauet for fodermestre og driftsledere 2018

SIRI har oplyst, at de fra 1. marts 2018 anvender nye vejledende lønniveauer for fodermestre og driftsledere.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 27-02-2018 Oprettet: 27-02-2018 Revideret: 27-02-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Malene Dall Hardt Hansen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

P1-18 Fleksløntilskud – beregning – ferie uden løn eller feriegodtgørelse – fuldtidsløn
Principafgørelsen fastsætter, hvilke beregningsmetoder der finder anvendelse ved beregning af fleksløntilskud i en måned, h...
01.03.18
P101-17 Ressourceforløbsydelse – indtægter – efterbetaling – tilba-gebetaling
Principafgørelsen omhandler sammenhængen mellem reglerne om fradrag for indtægter i ressourceforløbsydelsen og reglerne om ...
01.03.18
P99-17 Ressourceforløbsydelse – fradrag – lønindtægt – erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal fradrages fuldt ud i ressourceforløbsydel-sen, da erstatningen ikke er nævnt so...
28.02.18
P90-17 Økonomisk støtte – betingelser for støtte efter serviceloven – udenlandsk statsborger – samvær i Danmark
Hvis opholdet har en midlertidig eller lejlighedsvis karakter, kan der alene ydes støtte til at dække akut opståede behov.
28.02.18
P89-17 Sygedagpenge – § 56-aftale – fertilitetsbehandling
Der kunne ikke indgås en § 56-aftale, da fertilitetsbehandlingen ikke medførte forhø-jet risiko for fravær pga. uarbejdsdyg...
28.02.18