Oprettet: 07-09-2015

Vejledning i print af pjecen

Vejledning i, hvordan du sætter dit eget firmalogo på og printer pjecen.

Vejledning
Hvis du følger vejledningen nedenfor, får du en fin C5-folder ud af det, klar til udsendelse:

Logo:

  • Slet logokassen på side 3 af pjecen, og brug Indsæt billede-funktionen i menuen Indsæt for at hente dit eget logo ind.
  • Gå ind i fanebladet Formater og klik på Ombryd tekst og dernæst Foran tekst. Så kan du frit flytte og skalere dit logo.
  • Klik i feltet, hvor der står Navn på DLBR-rådgivningsvirksomhed osv. og sæt info om din egen rådgivningsvirksomhed ind i stedet.

Print:

  • Når du skriver pjecen ud, så husk at indstille din printer til funktionen Udskriv på begge sider (Vend sider om den korte side). Så kommer pjecen ud på ét A4-ark og er lige til at folde.
  • Pjecen kan printes ud i farver eller S/H.
Sidst bekræftet: 07-09-2015 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20
P 6-20 om økonomisk støtte – efterskole – 11. skoleår – ekstra skoleår
Økonomisk støtte til efterskole er betinget af, at den unge har et særligt behov for støtte, og at efterskoleopholdet anses...
26.05.20