Feedback Form

RegelInfo 

Oprettet: 07-02-2018
Revideret: 06-03-2018

MFO-brak og MFO-bræmmer i 2018

Få overblik over de forskellige muligheder for MFO-brak og MFO-bræmmer, herunder krav til landbrugsaktivitet, forbudsperiode, krydsoverensstemmelse og krav til ændring af afgrødekode

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 06-03-2018 Oprettet: 07-02-2018 Revideret: 06-03-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent, agronom

Marianne Haugaard-Christensen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Regler i forbindelse med reparation af græsudlæg på grund af tørken
I forbindelse med tørken er mange græsefterafgrøder og græsudlæg skadet. Der er derfor behov for at reparere græsset i augu...
16.08.18
Flere års høst af frøgræs og reglerne for efterafgrøder
Årets udbytter og situationen i de nye udlægsmarker gør det interessant at høste et ekstra år på en eksisterende frømark. I...
15.08.18
Genopdyrkning af arealer anmeldt som brak i 2018
Braklagte arealer, herunder brakarealer der anvendes til opfyldelse af kravet om 5 pct. MFO, kan forud for såning af en stø...
09.08.18
Ændrede miljøregler i forhold til anvendelse af affald på landbrugsjord
I "Affald til jord-bekendtgørelsen" reguleres tørstof, tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Som noget nyt bliver der indf...
07.08.18
Nyt om gødskningsreglerne for planperioden 2018/19
Der er kun enkelte ændringer i reglerne om gødskning til planperioden 2018/19. Lovgivningen for de skærpede fosforlofter fi...
31.07.18
Promilleafgiftsfonden

Læs også