Feedback Form

  

Oprettet: 09-04-2018

Generationsskifte: Kan de nye regler for bo- og gaveafgift tilgodese jeres familie?

Familieejede virksomheder i Danmark står for 70 pct. af dansk eksport og beskæftiger 6 ud 10 privatansatte herhjemme

For at sikre gode rammevilkår for generationsskifter vedtog Folketinget i 2017 at nedsætte bo- og gaveafgifterne ved overdragelse af virksomhed til nær familie. Også overdragelse af landbrug er omfattet af de nye regler for nedsat afgift.

Resultatet blev, at hvor der tidligere var der en fast bo- og gaveafgift på 15 pct, har afgiften ved virksomhedsoverdragelse siden 2016 været faldende og faldet fortsætter frem til 2020, hvor den vil standse på 5 pct. Her i 2018 er afgiften på 7 pct. Overdragelse til en ægtefælle kan - som hidtil - ske uden afgift.

Overdragelsen af virksomheden til lav afgift kan altså ske til en modtager i nær familie, der defineres som samlever, barn, barnebarn eller stedbarn/adoptivbarn. Hvis der ikke er børn eller andre livsarvinger, er der mulighed for at lade virksomheden overgå til søskende eller deres børn (nevøer og niecer). 

Det kan du læse om i denne miniguide, der gør dig klogere på reglerne for nedsat bo- og gaveafgift. Du kan få et overblik over de betingelser, der skal opfyldes, og du kan også se regneeksempler.   
Sidst bekræftet: 09-04-2018 Oprettet: 09-04-2018 Revideret: 09-04-2018

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-19-04. Kompensation for overtagelse af latent skattebyrde. Korrektion af pris mellem interesseforbundne parter
Højesteret fastslår endelig, at ved overdragelse med succession kan køberen enten få et nedslag for den latente skattebyrde...
06.07.18
Planlægning og strategi – ejerskiftets muligheder
Læs om de forskellige muligheder.
05.07.18
SKATM-2018-26-13. Ikke erhvervsmæssig virksomhed. Fleksydelse ikke del af resultat
Fleksydelse indgår ikke i resultatet for virksomheden og dermed ikke i vurderingen af, om driften giver overskud efter drif...
29.06.18
SKATM-2018-26-12 Udlejning af lagerbygning. Afskrivning på 2 pct.
Udlejning af lagerbygning var erhvervsmæssig, da der var udsigt til et positivt resultat efter driftsmæssige afskrivninger ...
29.06.18
SKATM-2018-26-11. Dambrug på landbrugsejendom. Særlig deltidspraksis
Dambrug drevet fra en landbrugsejendom blev bedømt efter den særlige praksis for deltidslandbrug. Ikke erhvervsmæssig virks...
29.06.18
Promilleafgiftsfonden