Feedback Form

  

Oprettet: 09-04-2018

Generationsskifte: Kan de nye regler for bo- og gaveafgift tilgodese jeres familie?

Familieejede virksomheder i Danmark står for 70 pct. af dansk eksport og beskæftiger 6 ud 10 privatansatte herhjemme

For at sikre gode rammevilkår for generationsskifter vedtog Folketinget i 2017 at nedsætte bo- og gaveafgifterne ved overdragelse af virksomhed til nær familie. Også overdragelse af landbrug er omfattet af de nye regler for nedsat afgift.

Resultatet blev, at hvor der tidligere var der en fast bo- og gaveafgift på 15 pct, har afgiften ved virksomhedsoverdragelse siden 2016 været faldende og faldet fortsætter frem til 2020, hvor den vil standse på 5 pct. Her i 2018 er afgiften på 7 pct. Overdragelse til en ægtefælle kan - som hidtil - ske uden afgift.

Overdragelsen af virksomheden til lav afgift kan altså ske til en modtager i nær familie, der defineres som samlever, barn, barnebarn eller stedbarn/adoptivbarn. Hvis der ikke er børn eller andre livsarvinger, er der mulighed for at lade virksomheden overgå til søskende eller deres børn (nevøer og niecer). 

Det kan du læse om i denne miniguide, der gør dig klogere på reglerne for nedsat bo- og gaveafgift. Du kan få et overblik over de betingelser, der skal opfyldes, og du kan også se regneeksempler.   
Sidst bekræftet: 09-04-2018 Oprettet: 09-04-2018 Revideret: 09-04-2018

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-26-03. Erhvervsmæssig virksomhed, opdeling af revisorregning
Skatteyder fik ved Landsskatteretten opdelt sin revisorregning, således at det kun var den del, som vedrørte landbruget (og...
23.04.18
SKATM-2018-26-02. Ikke erhvervsmæssig virksomhed på trods af etableringsfase
Beskrivelse: Virksomhed bestående af travheste og træning blev anset for ikke-erhvervsmæssig til trods for, at virksomheden...
23.04.18
Hvad kan du give dine børn i gave?
Gaver fra forældre til børn kan gives uden skat eller gaveafgift, hvis beløbet holder sig inden for et vist grænsebeløb. Be...
09.04.18
Links
Se nyttige links.
15.02.18
Rådgivning
Her kan du finde artikler og notater vedr. kriserådgivning.
14.02.18
Promilleafgiftsfonden