Feedback Form

  

Oprettet: 09-04-2018

Generationsskifte: Kan de nye regler for bo- og gaveafgift tilgodese jeres familie?

Familieejede virksomheder i Danmark står for 70 pct. af dansk eksport og beskæftiger 6 ud 10 privatansatte herhjemme

For at sikre gode rammevilkår for generationsskifter vedtog Folketinget i 2017 at nedsætte bo- og gaveafgifterne ved overdragelse af virksomhed til nær familie. Også overdragelse af landbrug er omfattet af de nye regler for nedsat afgift.

Resultatet blev, at hvor der tidligere var der en fast bo- og gaveafgift på 15 pct, har afgiften ved virksomhedsoverdragelse siden 2016 været faldende og faldet fortsætter frem til 2020, hvor den vil standse på 5 pct. Her i 2018 er afgiften på 7 pct. Overdragelse til en ægtefælle kan - som hidtil - ske uden afgift.

Overdragelsen af virksomheden til lav afgift kan altså ske til en modtager i nær familie, der defineres som samlever, barn, barnebarn eller stedbarn/adoptivbarn. Hvis der ikke er børn eller andre livsarvinger, er der mulighed for at lade virksomheden overgå til søskende eller deres børn (nevøer og niecer). 

Det kan du læse om i denne miniguide, der gør dig klogere på reglerne for nedsat bo- og gaveafgift. Du kan få et overblik over de betingelser, der skal opfyldes, og du kan også se regneeksempler.   
Sidst bekræftet: 09-04-2018 Oprettet: 09-04-2018 Revideret: 09-04-2018

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-29-02. Dødsbos indkomstår – Ekstraordinær genoptagelse ved praksisændring
Skæringsdagen i dødsboet er afgørende for, om genoptagelse kan ske ved praksisændring. Bo efter afdøde i 2008 med skæringsd...
25.01.19
SKATM-2019-29-01. Skattepligtsgrænse – opgørelse af salgsprovenu
Ved opgørelse af, om et bo var over eller under beløbsgrænsen i dødsboskattelovens § 6, indgik nettoprovenuet fra salg af e...
25.01.19
SKATM-2018-19-05. Anvendelsen af vurderingen +/- 15 % er ikke mulig under særlige omstændigheder
Landsskatteretten fandt, at der ved overdragelse kunne tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien, uanset at ejendommen v...
18.01.19
SKATM-2019-25-01. Rateopsparing. Amortisationsrenten for 2019
Amortisationsrenten for 2019 er fastsat til 4,6585 pct.
11.01.19
SKATM-2018-28-06. Skat af konkursindkomst, hvis konkursboet bliver solvent
Et selskab under konkurs var ikke pålagt skattepligt af konkursindkomst. Blev boet afsluttet som solvent, ville skattefrihe...
02.01.19
Promilleafgiftsfonden