Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-03-2006

RegelInfo - LR 

Oprettet: 18-04-2006

Spildevands- og vandforsyningsanlæg - Vejledning om erstatning 2006

Pjece med principper og erstatningssatser for anbringelse af spildevands- og vandforsyningsanlæg på landbrugsjord 2006.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 18-04-2006 Oprettet: 18-04-2006 Revideret: 18-04-2006

Forfatter

RegelInfo
Landskonsulent

Knud Erik Jensen

Team Miljøjura


Af samme forfatter

Ophør af 20-årigt tilsagn - hvad skal man være opmærksom på?
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre rege...
31.08.18
Overblik over lovgivning inden for naturforvaltning - og samspil mellem regler
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeld...
31.08.18
Afklaring om anmeldelsespligt i Natura 2000-områder
SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.
28.08.18
Landbrug indgår i nationale interesser i kommuneplanlægningen
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og stør...
19.03.18
1 års reglen gælder ved MFO-brak
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning har udsendt orientering om naturtypebekendtgørelsens § 2, herunder afklaring i forho...
11.05.17