Feedback Form

  

Oprettet: 12-02-2016
Revideret: 27-04-2016

Græsningsaftale

Fra og med støtteåret 2016 er det i princippet muligt for dyreholderen ifølge en græsningsaftale at søge direkte arealstøtte på grundlag brugsretten til arealet.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 31-01-2018 Oprettet: 12-02-2016 Revideret: 27-04-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk Specialkonsulent

Henrik Gjerluf Thomsen

Skade & Ansvar


Af samme forfatter

Hvornår forældes en straffesag om overgødskning?
I en dom fra Vestre Landsret om overgødskning offentliggjort i Tidsskrift for Landbrugsret var et af spørgsmålene, hvorvidt...
30.10.17
Begrænsninger af mulighederne for at overdrage tilsagn om projekttilskud
Landbrugsstyrelsen har i en pressemeddelelse den 9. oktober 2017 meddelt, at mulighederne for overdragelse af tilsagn om pr...
11.10.17
Sådan påberåber du dig force majeure ved vandlidende græs- og brakarealer
Landbrugsstyrelsen har udsendt en nyhed om mulighederne for at gøre force majeure gældende ved vandlidende græs- og brakare...
27.09.17
Undersøgelsesprincippet gælder også i projekttilskudssager
Landbrugsstyrelsen har hjemmel til at meddele afslag, hvis ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst, eller de krævede oply...
13.09.17
Arealer under 0,30 ha og grundbetaling
Gennemgang af betingelserne for, at en mark under 0,30 ha vil være støtteberettiget til grundbetaling, herunder reglerne fo...
06.02.17