Feedback Form

  

Oprettet: 12-02-2016
Revideret: 27-04-2016

Græsningsaftale

Fra og med støtteåret 2016 er det i princippet muligt for dyreholderen ifølge en græsningsaftale at søge direkte arealstøtte på grundlag brugsretten til arealet.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 30-01-2017 Oprettet: 12-02-2016 Revideret: 27-04-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Henrik Gjerluf Thomsen

Skade & Ansvar


Af samme forfatter

Undersøgelsesprincippet gælder også i projekttilskudssager
Landbrugsstyrelsen har hjemmel til at meddele afslag, hvis ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst, eller de krævede oply...
13.09.17
Overdragelse af betalingsrettigheder i ændringsperioden
I artiklen gennemgås mulighederne for overdragelse af betalingsrettigheder i ændringsperioden (22. april - 16. maj 2017).
09.05.17
Arealer under 0,30 ha og grundbetaling
Gennemgang af betingelserne for, at en mark under 0,30 ha vil være støtteberettiget til grundbetaling, herunder reglerne fo...
06.02.17
Konkrete eksempler på mulighederne for at indgå privatretlige aftaler i situationer, hvor erhverver ikke er aktiv landbruger
NaturErhvervstyrelsen har taget stilling til en række konkrete eksempler på privatretlige aftaler, hvor erhververen af beta...
07.04.16