Feedback Form

  

Oprettet: 01-03-2017

Ændringer i husdyrbrugloven pr. 2. marts 2017

Lovforslaget, som ændrer husdyrreguleringen er vedtaget - en række bestemmelser vedr. arealerne træder i kraft allerede nu.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 01-03-2017 Oprettet: 01-03-2017 Revideret: 01-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent
Joan Fuglsig Andresen
Jura & Skat, Erhvervsjura

Af samme forfatter

Ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse pr. 2. marts 2017 - ændringer vedr. anmeldeordninger
Ordningen om udskiftning af godkendte udspredningsarealer er udgået. I sager om emissionsorienteret produktionstilpasning ...
20.03.17
Nyt klagenævn for husdyrsager pr. 1. februar 2017
Miljø- og Fødevareklagenævnet erstatter Natur- og Miljøklagenævnet som klageinstans vedr. afgørelser om miljøgodkendelser a...
27.01.17
Regneark til forberedelse af anmeldesager vedr. smågrise, søer og slagtesvin
(husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 31-33)
03.01.17
Taksten for brugerbetaling 2017 (brugerbetalingsbekendtgørelsen)
Visse husdyrbrug (og andre landbrug) betaler for myndighedernes timeforbrug i forbindelse med miljøgodkendelser og tilsyn. ...
03.01.17
Lovforslag vedr. ny husdyrregulering – hvad går det ud på?
Omdrejningspunktet er adskillelse af anlæg og arealer, så kun anlæg skal have en konkret godkendelse, mens arealerne regule...
15.12.16
Promilleafgiftsfonden