Feedback Form

  

Oprettet: 01-03-2017

Ændringer i husdyrbrugloven pr. 2. marts 2017

Lovforslaget, som ændrer husdyrreguleringen er vedtaget - en række bestemmelser vedr. arealerne træder i kraft allerede nu.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 01-03-2017 Oprettet: 01-03-2017 Revideret: 01-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Joan Fuglsig Andresen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Principielle afgørelser fra 2011 – 2015
Læs her omtaler og bemærkninger fra SEGES til en række principielle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet fra årene 201...
18.08.17
Opdateret Aftale om overførsel af husdyrgødning eller afgasset biomasse
Aftaleskabelonen er opdateret igen – nu med et afsnit om reglerne for udbringning og overførsel af husdyrgødning fra smågri...
11.08.17
Opdateret Aftale om opbevaring af husdyrgødning eller afgasset biomasse
Aftalen er opdateret efter ikrafttrædelsen af ny husdyrgødningsbekendtgørelse 1. aug. 2017. Nyt i aftalen er bestemmelser o...
11.08.17
Opdateret Aftale om produktionsmæssig sammenhæng
Aftaleskabelonen er opdateret, så den svarer til den nye husdyrgødningsbekendtgørelse, der gælder fra 1. aug. 2017. Det er ...
03.07.17
Opdateret Aftale om overførsel af husdyrgødning eller afgasset biomasse
Aftaleskabelonen er opdateret, så den er i overensstemmelse med den nye husdyrgødningsbekendtgørelse, der gælder fra 1. aug...
03.07.17
Promilleafgiftsfonden