Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-04-2018

  

Oprettet: 17-04-2015
Revideret: 28-11-2017

Der er ikke krav om overdækning af mødding med daglig tilførsel

Vestre Landsret har ved dom af 16. april 2015 afgjort, at der ikke er krav om overdækning af fast gødning på en møddingsplads, når der er daglig tilførsel, uanset at dette i nogle situationer følger af Miljøstyrelsens vejledning.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 28-11-2017 Oprettet: 17-04-2015 Revideret: 28-11-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sten Wegge Laursen

Af samme forfatter

Forslag til retningslinjer ved gennemførelse af vådområdeprojekter med fokus på fastlæggelse af projektgrænsen
SEGES har på foranledning af Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinjer, som vi mener, der bør følges ved plan...
12.11.18
Etablering af minivådområder og museumslovens fortidsmindebeskyttelse
Hvis der findes spor af fortidsminder ved jordarbejde.
06.09.18
Om en grøft er omfattet af vandløbsloven
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver kommunal afgørelse om, at en mindre grøft, der er tildækket, ikke er omfattet af vand...
01.08.18
Meddelelse af påbud om lovliggørelse efter vandløbsloven skal hvile på et aktuelt grundlag
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede påbud om retablering af en strækning af et offentligt vandløb, da der ikke var tilst...
01.08.18
Kontinuitetsbrud, opgørelse af dyrehold og periodeafgrænsning
Klagenævnsafgørelse om opgørelse af størrelsen af det lovlige dyrehold i sag om delvist kontinuitetsbrud efter de regler, d...
30.07.18