Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-04-2018

  

Oprettet: 17-04-2015
Revideret: 28-11-2017

Der er ikke krav om overdækning af mødding med daglig tilførsel

Vestre Landsret har ved dom af 16. april 2015 afgjort, at der ikke er krav om overdækning af fast gødning på en møddingsplads, når der er daglig tilførsel, uanset at dette i nogle situationer følger af Miljøstyrelsens vejledning.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 28-11-2017 Oprettet: 17-04-2015 Revideret: 28-11-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Landskonsulent

Sten Wegge Laursen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §...
24.05.18
Ændret husdyrgodkendelsesbekendtgørelse trådte i kraft 1. januar 2018
Pr. 1. januar 2018 er der foretaget en række overvejende mindre justeringer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De vigtigs...
04.01.18
Krav om miljøledelse for IE-husdyrbrug – hvornår?
IE-husdyrbrug skal have er miljøledelsessystem, der opfylder nærmere fastsatte krav.
04.01.18
Afstandskrav fra svinefolde til nabobeboelse og -skel
Der er kommet ny Husdyrgødningsbekendtgørelse med mindre ændringer til formuleringen af afstandskravet.
11.07.17
Vedligeholdelse af privat rørlagt vandløb under offentlig vej påhviler vejmyndigheden
I en principiel afgørelse af 18. maj 2017 har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort, at det er vejmyndigheden, der har plig...
27.06.17