Feedback Form

  

Oprettet: 30-07-2018

Kontinuitetsbrud, opgørelse af dyrehold og periodeafgrænsning

Klagenævnsafgørelse om opgørelse af størrelsen af det lovlige dyrehold i sag om delvist kontinuitetsbrud efter de regler, der var gældende frem til 1. august 2017. I sagen tages også stilling til, hvad der afbryder kontinuitetsbrudsperioden.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 30-07-2018 Oprettet: 30-07-2018 Revideret: 30-07-2018

Forfatter

Jura og Skat
Sten Wegge Laursen

Af samme forfatter

Etablering af minivådområder og museumslovens fortidsmindebeskyttelse
Hvis der findes spor af fortidsminder ved jordarbejde.
06.09.18
Om en grøft er omfattet af vandløbsloven
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver kommunal afgørelse om, at en mindre grøft, der er tildækket, ikke er omfattet af vand...
01.08.18
Meddelelse af påbud om lovliggørelse efter vandløbsloven skal hvile på et aktuelt grundlag
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede påbud om retablering af en strækning af et offentligt vandløb, da der ikke var tilst...
01.08.18
Ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse træder i kraft 1. august 2018
Den 1. august 2018 gennemføres en række ændringer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De vigtigste af disse skal kort omta...
30.07.18
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §...
24.05.18
Promilleafgiftsfonden