Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 12-07-2018

 2952

Oprettet: 12-07-2016

Kort over husdyrgodkendelseslovens kategori 1

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har fremstillet et kort over kortlagt habitatnatur omfattet af kategori 1

Du kan finde kortet via siden her.

Styrelsen skriver på hjemmesiden, at kortet vil blive opdateret ved ændrede regler eller nye data.

Kortlaget over kategori 1-natur (habitatnatur) ligger under temaet Landbrug, se nedenfor. NB! Laget omfatter ikke de heder og overdrev, der også er omfattet af kategori 1. Det vil sige heder og overdrev, inden for de internationale naturbeskyttelsesområder, der ikke er habitatnatur, men som er beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse.

 

Sidst bekræftet: 06-12-2017 Oprettet: 12-07-2016 Revideret: 12-07-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Natur

Winnie Heltborg Brøndum

Miljø & Land


Af samme forfatter

Tilskud til målrettet kvælstofregulering og overlap med §3-fejlregistrede arealer
Landbrugsstyrelsen har ved opdatering af Tast selv-service onsdag 25. marts, fjernet blokeringen når marker overlapper med ...
27.03.20
Den gamle husdyrgodkendelse.dk skal lukkes ned, og ansøgere opfordres til at trække ikke-aktuelle ansøgninger tilbage
Data i de gamle skemaer vil blive bevaret, men det er vigtigt, at al sagsbehandling er afsluttet før lukningen
07.02.20
Revurdering af kvægejendomme
Manglende virkemidler for kvægejendomme kan give problemer ved revurdering.
02.01.20
Luftforurening og landbrugsproduktion
Præsentation af viden om udledninger af sundhedsskadelige stoffer.
20.12.19
Kan naturindsatsen fremmes i landbrugsproduktionen?
Resultater fra interviews af landmænd og natursagsbehandlere om målrettet naturindsats og udvikling af landbrugsproduktione...
19.12.19