Feedback Form

  

Oprettet: 16-07-2018

Ny landzonevejledning

Erhvervsstyrelsen har den 13. juli 2018 offentliggjort ”Vejledning om landzoneadministration. Planlovens §§ 34-38”.

Vejledningen vedrører planlovens §§ 34-38 og er en revision af ”Vejledning om landzoneadministration. Planlovens §§ 34-38” fra år 2002. Revisionen omfatter dels ændringer som følge af planlovsændringen, som trådte i kraft den 15. juni 2017, dels de øvrige planlovsændringer, som Folketinget har vedtaget siden 2002.

SEGES vil efter sommerferien udsende mere information om den nye landzonevejledning.

Se den nye landzonevejledning.

Sidst bekræftet: 16-07-2018 Oprettet: 16-07-2018 Revideret: 16-07-2018

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Vejledning om klimatilpasning i planlægningen
Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion er offentliggjort.
08.01.19
Høringsfrister for planforslag
Med ændringen af planloven i år 2017 er planprocessen blevet forenklet, så der i stedet for den generelle minimumsfrist på ...
19.12.18
Til- og ombygning af helårshus i landzone
For at gøre det mere attraktivt at bo og leve i landdistrikterne er grænserne for, hvornår der kræves landzonetilladelse ti...
14.12.18
Dyrkning af flerårige energiafgrøder i uønsket skovrejsningsområde
Ved dyrkning af flerårige energiafgrøder i uønskede skovrejsningsområder gælder der særlige regler for omdriftstiden, som m...
14.12.18
Anmeldelse af erhvervsmæssig nødvendigt landbrugsbyggeri
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, er blevet omfattet af en anmeldelsespligt i planlo...
14.12.18
Promilleafgiftsfonden