Feedback Form

  

Oprettet: 16-07-2018

Ny landzonevejledning

Erhvervsstyrelsen har den 13. juli 2018 offentliggjort ”Vejledning om landzoneadministration. Planlovens §§ 34-38”.

Vejledningen vedrører planlovens §§ 34-38 og er en revision af ”Vejledning om landzoneadministration. Planlovens §§ 34-38” fra år 2002. Revisionen omfatter dels ændringer som følge af planlovsændringen, som trådte i kraft den 15. juni 2017, dels de øvrige planlovsændringer, som Folketinget har vedtaget siden 2002.

SEGES vil efter sommerferien udsende mere information om den nye landzonevejledning.

Se den nye landzonevejledning.

Sidst bekræftet: 16-07-2018 Oprettet: 16-07-2018 Revideret: 16-07-2018

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
19.03.19
Landsaftaler
Find landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.
19.03.19
Høring af forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen
Erhvervsministeriet har fremlagt et forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder, som skal understøtte vækst og jobp...
01.02.19
Vejledning om klimatilpasning i planlægningen
Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion er offentliggjort.
08.01.19
Høringsfrister for planforslag
Med ændringen af planloven i år 2017 er planprocessen blevet forenklet, så der i stedet for den generelle minimumsfrist på ...
19.12.18