Feedback Form

  

Oprettet: 16-07-2018

Ny landzonevejledning

Erhvervsstyrelsen har den 13. juli 2018 offentliggjort ”Vejledning om landzoneadministration. Planlovens §§ 34-38”.

Vejledningen vedrører planlovens §§ 34-38 og er en revision af ”Vejledning om landzoneadministration. Planlovens §§ 34-38” fra år 2002. Revisionen omfatter dels ændringer som følge af planlovsændringen, som trådte i kraft den 15. juni 2017, dels de øvrige planlovsændringer, som Folketinget har vedtaget siden 2002.

SEGES vil efter sommerferien udsende mere information om den nye landzonevejledning.

Se den nye landzonevejledning her:

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/vejledning_om_landzoneadministration_-_erhvervsstyrelsen_juli_2018.pdf

Sidst bekræftet: 16-07-2018 Oprettet: 16-07-2018 Revideret: 16-07-2018

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Gratis tillæg til jagtlejekontrakt vedr. regulering af vildsvin
Landbrug & Fødevarer har bedt SEGES om at udarbejde bud på tillæg til jagtlejekontrakt vedrørende regulering af vildsvin. T...
31.08.18
Landbrug indgår i nationale interesser i kommuneplanlægningen
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og stør...
19.03.18
Kategori 1-natur og miljøgodkendelse af husdyrbrug
Kortlægning af habitatnaturtyper kan få meget store konsekvenser for nærliggende husdyrbrug. Ofte opdages udfordringerne fø...
18.12.17
Køber af ejendom er forpligtet til at lovliggøre naboens ulovlige opfyldning af § 3 beskyttet mose
Nævnet afviste at give dispensation til bibeholdelse af deponeret jord i § 3 beskyttet mose. Det betød at køber af ejendomm...
31.10.17
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
01.12.16
Promilleafgiftsfonden