Feedback Form

  

Oprettet: 08-03-2017
Revideret: 20-03-2017

Ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse pr. 2. marts 2017 - ændringer vedr. anmeldeordninger

Ordningen om udskiftning af godkendte udspredningsarealer er udgået. I sager om emissionsorienteret produktionstilpasning indgår ikke længere krav til udbringning af gødning på arealerne. Se vores anbefaling mht. seneste tidspunkt for anmeldelse.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 20-03-2017 Oprettet: 08-03-2017 Revideret: 20-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent
Joan Fuglsig Andresen
Jura & Skat, Erhvervsjura
Landskonsulent
Sten Wegge Laursen
Jura & Skat, Erhvervsjura

Af samme forfatter

Ændringer i husdyrbrugloven pr. 2. marts 2017
Lovforslaget, som ændrer husdyrreguleringen er vedtaget - en række bestemmelser vedr. arealerne træder i kraft allerede nu.
01.03.17
Nyt klagenævn for husdyrsager pr. 1. februar 2017
Miljø- og Fødevareklagenævnet erstatter Natur- og Miljøklagenævnet som klageinstans vedr. afgørelser om miljøgodkendelser a...
27.01.17
Ny husdyrgødningsbekendtgørelse pr. 1. januar 2017
Ændringen består hovedsageligt af en sammenskrivning med pelsdyrbekendtgørelsen, der samtidig ophæves. Desuden en række and...
05.01.17
Regneark til forberedelse af anmeldesager vedr. smågrise, søer og slagtesvin
(husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 31-33)
03.01.17
Taksten for brugerbetaling 2017 (brugerbetalingsbekendtgørelsen)
Visse husdyrbrug (og andre landbrug) betaler for myndighedernes timeforbrug i forbindelse med miljøgodkendelser og tilsyn. ...
03.01.17
Promilleafgiftsfonden