Feedback Form

  

Oprettet: 08-03-2017
Revideret: 20-03-2017

Ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse pr. 2. marts 2017 - ændringer vedr. anmeldeordninger

Ordningen om udskiftning af godkendte udspredningsarealer er udgået. I sager om emissionsorienteret produktionstilpasning indgår ikke længere krav til udbringning af gødning på arealerne. Se vores anbefaling mht. seneste tidspunkt for anmeldelse.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 20-03-2017 Oprettet: 08-03-2017 Revideret: 20-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent
Joan Fuglsig Andresen
Jura & Skat, Erhvervsjura
Landskonsulent
Sten Wegge Laursen
Jura & Skat, Erhvervsjura

Af samme forfatter

Afstandskrav fra svinefolde til nabobeboelse og -skel
Der er kommet ny Husdyrgødningsbekendtgørelse med mindre ændringer til formuleringen af afstandskravet.
11.07.17
Nye bekendtgørelser vedrørende ny husdyrregulering
De omfattende ændringer af husdyrbrugloven, der træder i kraft den 1. august 2017, har nødvendiggjort ændringer af en række...
04.07.17
Opdateret Aftale om produktionsmæssig sammenhæng
Aftaleskabelonen er opdateret, så den svarer til den nye husdyrgødningsbekendtgørelse, der gælder fra 1. aug. 2017. Det er ...
03.07.17
Opdateret Aftale om overførsel af husdyrgødning eller afgasset biomasse
Aftaleskabelonen er opdateret, så den er i overensstemmelse med den nye husdyrgødningsbekendtgørelse, der gælder fra 1. aug...
03.07.17
Vedligeholdelse af privat rørlagt vandløb under offentlig vej påhviler vejmyndigheden
I en principiel afgørelse af 18. maj 2017 har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort, at det er vejmyndigheden, der har plig...
27.06.17
Promilleafgiftsfonden